سرگردان

زکجا امده ام؟امدنم بهر چه بود؟....به کجا می روم اینک,ننمایی وطنم

astray....

    ایستاده ام میان من و خودم کاش داستانشان به یک دوئل ختم می شد یکیشان که کشته می شد به وحدت می رسیدم.    
/ 1 نظر / 29 بازدید
مهر 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
6 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
2 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
5 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
5 پست
خرداد 85
1 پست