بهشت من

این جا بهشته!

شبها صدای باد رو می شنوی وقتی با برگ ها بازی می کنی،خیالت راحته که نسل جیرجیرک ها هنوز منقرض نشده،هنوز هم می شه شب ها گوشه پرده رو کنار زد ماه رو دید و اروم زمزمه کزد:هنوزم تو شب هات اگه ماهو داری من اون ماهو دادم به تو یادگاری،تو بهشت من بعد خوندن این بیت می شه اندکی اشک ریخت،سبُک می شی و اروووم

روزها می شه گوشی موبایل رو بر داشت و نوشت:عصر برنامت چیه؟ و بعد فرستاد به دوستایی که نه 1500 km دورترکه همین دور و برن

می شه کمتر از 5 دقیقه همه ی این بهشت و گشت به همه جاش سرک کشید،کلی اشنا دید،کلی کار عقب افتاده رو فقط تو یه روز انجام داد

و باز شب پناه اورد به تخت کنار پنجره و ارامش و اینترنت

بهشت من این شهره این خونه است این اتاقه

/ 1 نظر / 21 بازدید